Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου Δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού

Ενημερωθείτε για την δράση μας

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Η ταυτότητα και η δράση του Εκπαιδευτικού οργανισμού Φωτόγραμμα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Φωτόγραμμα εξειδικεύεται και υλοποιεί την καινοτόμο εκπαιδευτική δράση του διαδραστικού κινηματογράφου.
Είναι κινηματογραφικές ταινίες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με τα προβαλλόμενα μυθοπλαστικά μέρη, μέσω ασύρματων τηλεχειριστηρίων.
Με ειδικές εφαρμογές και επεξεργασμένα προγράμματα μπορούν τα παιδιά να διαμορφώνουν τη δομή και την εξέλιξη των έργων αυτών.

Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιούμαστε

Με βάση την Αθήνα, ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός, δραστηριοποιείται τα τελευταία εφτά χρόνια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε κινηματογραφικές αίθουσες  με την προβολή 3D διαδραστικών εκπαιδευτικών ταινιών για χιλιάδες  μαθητές και μαθήτριες σχολείων.
Οι διαδραστικές προβολές γίνονται σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες.
Προβολές γίνονται και στο χώρο του σχολείου όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Τα θέματά μας

Τα θέματα που αναπτύσσονται μέσα από τις 3D διαδραστικές ταινίες στηρίζονται σε βασικούς πυλώνες της σύγχρονης παγκόσμιας εκπαίδευσης.
•     Την οικολογία
•     Την εκπαιδευτική εξωστρέφεια
•     Την κοινωνική ευαισθητοποίηση και το μείζον
       πρόβλημα του ρατσισμού
•     Την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης
•     Την ιστορία και τον πολιτισμό
•     Την ετερότητα και την αποδοχή της
•     Την σχολική βία και εκφοβισμό αλλά και την
   αντιμετώπισή της

Ποιες φάσεις συνθέτουν τη δράση μας

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου ολοκληρώνονται σε τρείς φάσεις.
•     Με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό τα παιδιά προετοιμάζονται σε προηγούμενο χρόνο για το θέμα που θα παρακολουθήσουν.
•     Ακολουθεί η συμμετοχή των παιδιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβολής διαδραστικής ταινίας.
•     Τέλος, ο εκπαιδευτικός σε επόμενο χρόνο, έχει στη διάθεσή του προτεινόμενο υλικό για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ή να αξιοποιήσει την καινοτόμο εκπαιδευτική δράση.

Σε ποια σημεία εξειδικεύεται η εκπαιδευτική μας δράση

Η δράση μας δεν αποτελεί υποκατάσταση ή αντικατάσταση του εκπαιδευτικού ή του μαθήματος, πράγμα αδύνατον άλλωστε.
Βοηθά στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, μεταφέροντας τους εκπαιδευτικά μηνύματα, με τρόπο  που δραστηριοποιεί το ενδιαφέρον τους για βασικά θέματα της σύγχρονης παγκόσμιας εκπαίδευσης, διευκολύνοντας έτσι το έργο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη.
Την εκπαιδευτική μας προσπάθεια ενισχύουν σημαντικά το ότι στις ταινίες μας συμμετέχουν αξιόλογοι, γνωστοί στα παιδιά, ηθοποιοί του κινηματογράφου.

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας  στόχοι μέσω  της δραστηριοποίησής μας στα πλαίσια της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας

 Θεωρώντας την εκπαίδευση μια κομβική και ουσιαστική διέξοδο για τα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά και ένα παγκόσμιο στοίχημα για τη λύση τους, πιστεύουμε ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας, θα αποτελούσε κοιτίδα μιας αρχής κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο διεθνής χαρακτήρας των προγραμμάτων μας και τα πανανθρώπινα στοιχεία που αποτελούν τη βάση τους, η συμμετοχή και η ψυχαγωγία, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει κοινό όχημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε σχολεία της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας αλλά και όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Η δράση μας έχει σαν στόχο να βοηθήσει τα παιδιά στην αποδοχή της ετερότητας, της διαφορετικής θρησκείας και πολιτισμικής ταυτότητας των ανθρώπων.

Εκπαιδευτικά μέσα 

•    H συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα είναι καταλυτική καθ’ όλη την διάρκεια, μέσω των ασυρμάτων τηλεχειριστηρίων. Οι μαθητές συμμετέχουν επιλέγοντας το βίντεο που επιθυμούν να δουν κάθε φορά.
•     Η ψυχαγωγία είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, μέσω του οποίου οδηγούνται αποτελεσματικότερα οι μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης. Σε αυτό συμβάλει το θέμα. Η μυθοπλαστική ανάπτυξη της ταινίας προσφέρει αρκετά διασκεδαστικά περιστατικά που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια του έργου.
•    Η διάδραση μεταξύ των μαθητών και του έργου γίνεται μέσω των ειδικών ασύρματων τηλεχειριστηρίων. Οι μαθητές επιλέγουν και διαμορφώνουν σε συνεργασία μεταξύ τους την εξέλιξη της ταινίας, απαντούν σε ερωτήσεις που θέτουν οι ηθοποιοί και επιλέγουν διαδραστικά ποιο βίντεο θα δουν κάθε φορά.
•     Το παιχνίδι γνώσεων, είναι ένα εξίσου σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο. Οι μαθητές καθ΄όλη τη διάρκεια της προβολής συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων μέσω των ειδικών ασύρματων τηλεχειριστηρίων. Αφού με οπτικοακουστικό τρόπο λάβουν τις πληροφορίες.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα  

•    Οι μαθητές μέσα από την προβολή του έργου ευαισθητοποιούνται, αναπτύσσουν και καλλιεργούν το ενδιαφέρον τους για το θέμα που παρουσιάζεται .
•     Σε εκτενέστερο επίπεδο, μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να δράσουν με θετικό τρόπο σχετικά με το θέμα που παρακολούθησαν.
•     Μέσα από το ψυχαγωγικό παιχνίδι εμφυσούνται στους μαθητές σκέψεις και συναισθήματα για το σχετικό εκπαιδευτικό ζήτημα.  Έτσι, πετυχαίνεται από την μια, μια παιδαγωγική ευαισθητοποίηση αλλά και παράλληλα μια ψυχαγωγική μάθηση που καλλιεργεί την ομαδοσυνεργατικότητα και κάνει τους μαθητές να διασκεδάζουν με μοναδικό τρόπο.

Οι στόχοι μας

Στόχος μας για το άμεσο μέλλον να μεταλαμπαδεύσουμε τη δράση μας και σε διεθνές επίπεδο, να δράσουμε ενισχύοντας την εκπαιδευτική τάση της ψυχαγωγικής βιωματικής εκπαίδευσης και της διαδραστικής εκπαίδευσης που βασίζεται στις εφαρμογές της τεχνολογίας και της τέχνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ